Användargränssnittet i Quria

Start-sidan

När du loggar in på Quria så kommer du till Start-sidan, där du kan se en del statistik om ditt bibliotek samt en lista över de evenemang som inträffar de närmaste två veckorna. Du kan byta användare uppe till vänster.

Quria Home page

Huvudmenyn till vänster innehåller alla sektioner som du har tillgång till. Olika användare kan se olika delar och funktionaliteten inom varje sektion styrs av behörigheter.

  Sektion Beskrivning
Start Sidan som öppnas när du loggar in på Quria
Låntagare Du kan hantera allting som gäller låntagare och lånekort under sektionen Låntagare.
Samlingar Sektionen Samlingar tar dig till katalogen över alla exemplar och e-resurser som finns i ditt bibliotek. Du kan exempelvis söka efter titlar, arbeta med reservationer på reservationshyllan samt lägga till nya poster till samlingarna.
Inköp I sektionen Inköp kan du söka efter beställningar och till exempel skriva ut etiketter och ange placering för exemplar i en viss beställning.
Fjärrlån Du kan hantera lån till och från andra bibliotek i sektionen Fjärrlån. Du kan söka efter exemplar som är på väg till eller från ditt bibliotek samt söka efter anslutna bibliotek.
Evenemang I sektionen Evenemang kan du hantera och söka efter evenemang som äger rum i biblioteket, till exempel författaruppläsningar, studiegrupper och lokala evenemang.
Statistik Du kan titta på och skapa statistiska rapporter om många olika aspekter av biblioteksverksamheter in sektionen Statistik.
Inställningar I sektionen Inställningar anger du alla inställningar som Quria behöver för att spegla din biblioteksorganisation, inklusive regelverk. Du kan också skapa användare och ställa in roller och behörigheter. Det är också här som skrivare och annan utrustning konfigureras.
I fönstret Låna ut skannar du lånekortet eller söker låntagaren för att därefter skanna de exemplar som hen vill låna.
Du kan enkelt förlänga låntagares lån i fönstret Låna om.
När exemplar återlämnas till biblioteket skannar du dem i fönstret Återlämna.
Genom att klicka på Försäljning kan du hantera försäljning av artiklar såsom pennor eller utskrifter.

När du har bekantat dig med valen i huvudmenyn kan du fälla in den för att få mera arbetsyta. Inforutor visas när du låter muspekaren vila på ikonerna i menyn.

Se även: Lista över alla behörigheter/roller

Interagera med Qurias användargränssnitt

När du öppnar olika fönster i Quria, är ofta det första du ser, en sökruta.

Search in Collections

För att visa en lista över alla rader skriver du in en asterisk i sökfältet och trycker på Enter. Även när du gör en mer begränsad sökning returneras ofta en lista med många träffar med exempelvis exemplar i biblioteket, låntagare eller beställningar. Du kan bläddra genom sidor med sökträffar med hjälp av pilarna längst nere på skärmen.

När du klickar på en träff i resultatlistan öppnas en sammanfattning. Om du vill titta lite närmare på det du valde kan du använda fäll ut-knappen och kontextmenyn.

Knapp Beskrivning
Fäll ut Klicka på fäll ut-knappen för att visa mer information om det du valt. Klicka på knappen igen för att fälla ihop detaljerna.
Kontextmeny Klicka på kontextmenyn för att visa allt du kan göra med det du valt, såsom att förnya, ändra, lägga till eller radera.

Se även: Söka i samlingen, Söka efter låntagare och Söka efter en beställning

Arbeta med Quria i flera flikar

Quria använder cookies för att upprätthålla hög prestanda och en god användarupplevelse. Dessa cookies är generella och inte per webbläsarflik. Det innebär att om du öppnar flera flikar i webbläsaren i samma session och växlar exempelvis organisation på en flik, får detta genomslag på alla andra flikar också. Om du behöver arbeta med flera olika organisationer/kontoorganisationer/enheter samtidigt kan det vara praktiskt att öppna en inkognito-webbläsarsession för varje organisatorisk enhet, eller att använda olika webbläsare, till exempel Google Chrome respektive Mozilla Firefox.

Tillgängliga språk

För närvarande stöds följande språk (språkvarianter) i Qurias användargränssnitt.

  • Engelska (Storbritannien)

  • Tjeckiska

  • Finska (Finland)

  • Franska (Frankrike)

  • Tyska (Tyskland)

  • Norska (Bokmål)

  • Slovakiska

  • Svenska (Sverige)

Inställningar för användare enligt ISO-standard avgör vilket språk som visas för respektive användare.

Se även: Språk i användargränssnittet

Kortkommandon i Quria

För att snabbt få tillgång till alla navigationsmöjligheter och val i olika fönster, kan du trycka på punkt på tangentbordet för att öppna en genvägsmeny. Medan du skriver, begränsas valen i menyn. Du väljer ett kommando genom att använda piltangenterna uppåt och nedåt, och trycka på Enter.

Tangentbordsgenvägar i Quria

Vissa vanliga funktioner kan aktiveras genom att trycka på bokstäver eller bokstavskombinationer på tangentbordet, och kallas ibland snabbtangenter.

Bokstavskombination Funktion
Alt+0 Hämtar den senaste låntagaren i fönstren Låna ut, Lägg till reservation och Lägg till inkommande fjärrlån manuellt istället för att skanna lånekortet.
Alt+1 Listar alla tillgängliga snabbval, även i inmatningsfält
Alt+2 Öppnar fönstret Låna ut
Alt+3 Öppnar fönstret Låna om
Alt+4 Öppnar fönstret Återlämna
Alt+5 Öppnar fönstret Försäljning
Esc Stänger fönstret utan att spara ändringar
F1 Öppnar online-hjälpen