Söka efter låntagare

När du söker efter låntagare från sidan Låntagare söker du i hela konsortiet. De 10 senaste låntagarna som du har sökt efter eller hanterat i den pågående sessionen sparas för snabb åtkomst från alla ställen där man kan söka efter låntagare. Den låntagare som du sökte efter eller hanterade allra senast kan hämtas genom att använda tangentbordsgenvägen Alt+0 istället för att skanna lånekortet i fönstren Låna ut, Lägg till reservation och Lägg till inkommande fjärrlån manuellt. Listan över senaste låntagare rensas när du loggar ut.

Notera:

När du söker efter en låntagare med hjälp av födelsedatum ska det anges i samma format som i låntagardetaljerna. Till exempel, för att söka efter en låntagare som är född den 2 maj 1977 i en svensk version av Quria anger du 1977-05-02, medan 02/05/1977 anges i en engelsk version.

  1. Välj Låntagare i huvudmenyn.
  2. Skriv in sökkriterierna för låntagaren i sökfältet (namn, födelsedatum, adress, kortnummer, telefonnummer, e-postadress, nationellt ID, externt ID eller en kombination av dessa) och tryck på Enter.
    Alla låntagare som överensstämmer med dina sökkriterier visas i listan.
  3. Klicka på en låntagare för att öppna fönstret med låntagardetaljerna.

Om låntagaren inte är registrerad på ditt bibliotek måste du lägga till denne innan du kan komma åt alla låntagardetaljerna.

Avancerad sökning med hjälp av prefix

Använd prefixen nedan följt av kolon och sökkriterium. Du kan använda kort eller långt prefix. Sökning med hjälp av prefix är inte fuzzy.

Kort Långt
crd cardnumber
eid externalid
nid nationalid

Sortera sökresultaten

Listan med sökresultat kan sorteras på namn och födelsedatum.

  • Klicka på tabellrubriken som du vill sortera på. Klicka igen för att sortera omvänt, nerifrån och upp.