Välkommen till Qurias online-hjälp

Välkommen till Qurias online-hjälp


 

Quria är en molnbaserad plattform för bibliotekstjänster som designats för att underlätta övergången till ett modernt folkbibliotek.

 

Ett bibliotekssystem är till för att underlätta arbetet på biblioteket, med enkla och intuitiva arbetsflöden utan onödiga steg eller störande moment.

Pdf-guider