Konfiguration av kringutrustning och integration

På sidan Inställningar, under Inställningar/Kringutrustning och integration, kan du visa och göra inställningar som har att göra med dessa områden.

Streckkoder

Inställningar för streckkoder görs när Quria installeras.

Skrivarinställningar

Du ser grundinställningarna som har definierats för etikett- och kvittoskrivare.

Välj enhetsgrupp, enhet och cirkulationsställe i rullgardinsmenyerna för att visa de skrivarinställningar som har angetts. Du kan också lägga till nya skrivarinställningar. Beträffande kvitton kan du skapa en allmän sidfot och en specifik sidfot för återlämningskvitton.

Felmeddelanden - självbetjäning

Välj enhet, cirkulationsställe och typ i rullgardinsmenyerna för att visa de felmeddelanden som kan visas på låneautomaterna. Du kan också lägga till nya felmeddelanden.

Integrationsinställningar

Klicka på Lägg till inställning för att skapa en integration till externa system. I fönstret som därefter öppnas väljer du organisation och integration för att visa de parametrar som gäller för just den integrationen. Värdena som ska fyllas i måste fås från integrationsparten.

Konfiguration av lokal enhet

Klicka på Lägg till konfiguration av lokal enhet för att lägga till användar-ID och lösenord samt välja en användare för självbetjäningsautomat.

Ge låntagare åtkomst utan PIN-kod: Markera rutan om låntagare utan PIN-kod ska accepteras.

Använd strict XML: Om denna ruta lämnas omarkerad kommer tecknen &, <, >, och ' skickas som SIP2-meddelande till självbetjäningsautomaten som de är i meddelandet - till exempel i en titel. Nyare självbetjäningsautomater kan eventuellt inte behandla SIP2 XML-meddelandet i så fall.

Om rutan markeras kommer tecknen &, <, >, och ' att undvikas (& blir exempelvis till &amp;) i SIP2 XML-meddelandet men kommer att kräva att självbetjäningsautomaten inte undviker tecknen innan de visas på skärmen eller på kvitton.

Notera att det kan ta upp till en timme innan markering/avmarkering av rutan får genomslag, på grund av cachning.