Inköp

Inköp kan göras automatiskt via integration mot en utvald leverantör, eller manuellt.

Manuella beställningar kan göras förutsatt att posten redan finns i Quria.

Tillgång till inköp styrs via roller och det finns olika nivåer av behörighet:

  • Menyn Inköp – du ser Inköp i menyn och kan arbeta med olika uppgifter inom inköp.
  • Lägga till/ändra/radera rekvisitioner - tillgång till fliken Rekvisitioner och till valet Lägg till rekvisition i kontextmenyn för titlar.
  • Skapa beställningar - tillgång till knappen Skapa beställning på fliken Rekvisitioner.
  • Ändra/makulera exemplar på order - tillgång till menyvalet Avbeställ exemplar för exemplar på order.
  • Ändra/makulera orderrader - tillgång till valet Avbeställ orderrad i kontextmenyn för orderrader.
  • Ta emot beställda exemplar - tillgång till knappen Markera som mottagen för beställda exemplar.
  • Lägga till/ändra/radera utgifter/intäkter på budgetar – tillgång till knappen Lägg till utgift/intäkt för budgetar och möjlighet att ändra och radera manuellt tillagda utgifter/intäkter på budgetar.

Leverantörer hanteras under Inställningar/Inköp och tidskrifter.

Se även: Inköp och tidskrifter