Söka efter lån

Du kan söka efter exemplar i förhållande till låneinformation genom att välja fliken Utlån på sidan Låntagare.

Endast användare med behörigheten Mängdhantering/Lån: Menyn mängdhantera har tillgång till denna flik.

Du kan söka efter en titel eller skapare och sedan förfina sökresultatet genom att filtrera på den organisation där exemplaren lånades ut, intervall av lånedatum och förfallodatum eller låntagarkategorier. För Quria-installationer med skolenheter kan du även filtrera på information om skola och klass. Det går även att söka på alla titlar med låneinformation genom att använda * och sen filtrera på alla lån.

Sökresultatet omfattar viss information om titlen, vissa låntagardetaljer, datum för utlån och förfallodatum för lånet.

I vissa speciella fall kan man vilja förlänga förfallodatumet på lån. Det är bara användare med behörigheten Mängdhantering/Lån: Mängdförläng förfallodatum som har tillgång till denna funktionalitet. Med undantag för lån som finns på räkning kan förfallodatumet förlängas genom att klicka på Förläng förfallodatum.

Notera:
Att förlänga förfallodatumet är inte samma sak som det vanliga och mer kontrollerade flödet för omlån. Förlängning av förfallodatum tar inte hänsyn till regler (som exempelvis bestämmer maximalt antal omlån eller låntagarspärr) och det skapas inte avgifter eller underlag för statistik.

Du kan avsluta lån utan att faktiskt ha tillgång till exemplaren genom att välja Avsluta lån i kontextmenyn, förutsatt att lånen inte finns med på någon räkning. Att stänga lån medför inte infångning av reservationer.

Du kan ladda ner resultatet som pdf eller i csv-format, för att dela det med andra eller arbeta vidare med informationen på egen hand, genom att klicka på Ladda ner som pdf-fil eller Ladda ner som csv-fil.

Notera:
Vissa webbläsare kanske inte stöder att ladda ner till pdf-fil fullt ut. I så fall kan du oftast hitta webbläsartillägg på Internet.