Ladda ner låntagaruppgifter samt ändra, spärra eller radera en låntagare

Ladda ner låntagaruppgifter

Enligt GDPR måste det vara möjligt att ladda ner all information (utom PIN-kod) som bibliotekssystemet har om en låntagare i ett maskinellt läsbart format. Det är endast data vid det aktuella kontot som laddas ner. Om låntagaren har flera konton i ett system som består av flera konton får låntagaren kontakta respektive konto för att få tillgång till all information.

Endast användare med behörigheten Låntagare - Ladda ner låntagardata har tillgång till knappen Ladda ner låntagarinformation under fliken Låntagaruppgifter.

 1. Välj Låntagare i huvudmenyn.
 2. Sök efter låntagaren och klicka på låntagarens namn för att öppna fönstret med låntagardetaljerna.
 3. Välj fliken Låntagaruppgifter.
 4. Klicka på Ladda ner låntagarinformation.

Filen sparas i json-format i katalogen Hämtade filer.

Ändra information om en låntagare

Du kan ändra en låntagares personliga information.

 1. Välj Låntagare i huvudmenyn.
 2. Leta upp låntagaren och klicka på den för att öppna låntagardetaljerna.
 3. Öppna fliken Låntagaruppgifter.
 4. För att ändra detaljerna i en sektion klickar du på pennan uppe till höger i den sektionen.
 5. Ändra de uppgifter som behöver ändras.
 6. Klicka på Spara.

Spärra en låntagare

Om du har problem med en låntagare och inte vill att hen ska kunna använda bibliotekets tjänster, kan du spärra låntagaren. Spärren kommer även att gälla vid detta bibliotek. Du kan spärra en låntagare även om det finns obetalda skulder, lån etc. Endast användare med behörigheten Låntagare - Spärra/upphäva spärr för låntagare har tillgång till knappen Spärra låntagare under fliken Låntagaruppgifter.

Notera:
Detta är inte samma spärr som spärr på grund av obetalda skulder som uppnått en viss gräns. Den spärren är en mjuk spärr som inte kan återställas från låntagaruppgifterna; den kan endast återställas om skulden betalats så att beloppet är under spärrgränsen.
 1. Öppna fönstret med låntagardetaljer och välj Låntagaruppgifter.
 2. Klicka på Spärra låntagare.
 3. Lägg till en kommentar och klicka på Spärra konto.

För att upphäva spärren för en låntagare följer du samma steg som när du spärrar en låntagare, men klickar på Upphäv låntagarspärr istället.

Radera en låntagare

Det kan hända att en låntagare ber om att bli borttagen från biblioteket. När du raderar låntagare, raderar du dem från ditt bibliotek; de kommer att finnas kvar vid andra bibliotek där de har konton. Endast användare med behörigheten Låntagare - Radera låntagare har tillgång till knappen Radera låntagare under fliken Låntagaruppgifter.

 1. Öppna fönstret med låntagardetaljer.
 2. Säkerställ att låntagare inte har några lån, reservationer eller skulder (kontrollera varje flik). Det går inte att radera låntagare med aktiva lån, reservationer eller skulder.
 3. Öppna fliken Låntagaruppgifter.
 4. Klicka på Radera låntagare.
 5. Klicka på Radera låntagare igen för att bekräfta åtgärden.