Använda Quria offline

Du kan låna ut exemplar i Quria även om internetanslutningen av någon anledning inte fungerar.

Notera:

Quria måste ha startas åtminstone en gång på den aktuella datorn för att offline-läget ska fungera.

Tillägg till webbläsaren som blockerar spårning eller begränsar cookies kommer att förhindra att offline-läget används.

Offline-gränssnittet visas automatiskt om Quria förlorar kontakten med internet. Så snart anslutningen återupptas kan du klicka på en länk för att återgå till normalt läge.

Förinställd lånetid i Quria är 28 dagar. Du kan konfigurera en regel på nivån konsortium om du önskar en annan lånetid. I offline-läget anger eller skannar du lånekort och streckkoder på samma sätt som i normalt läge, och du kan även ändra den föreslagna lånetiden om du vill.

Det går att skriva ut kvitto när utlånet har slutförts.

Transaktionerna som gjorts i offline-läget finns samlade under Admin/Exekverade jobb på sidan Inställningar.