Använda Quria offline

Du kan låna ut exemplar i Quria även om internetanslutningen av någon anledning inte fungerar.

Transaktionerna lagras i webbläsaren, i den inloggade användarens katalog med applikationsdata på den lokala datorn (när Windows standardkonfiguration används). Detta innebär att om användare A utför offline-transaktioner och användare B sedan loggar in på samma Windows-arbetsstation, kommer det inte att finnas några offline-transaktioner att synkronisera för användare B. För att synkronisera, logga in som användare A igen, i Windows och i Quria, så påbörjas synkroniseringen så snart internetanslutningen är uppe igen.

Notera:

Quria måste ha startas åtminstone en gång på den aktuella datorn för att offline-läget ska fungera.

Tillägg till webbläsaren som blockerar spårning eller begränsar cookies kommer att förhindra att offline-läget används.

Offline-gränssnittet visas automatiskt om Quria förlorar kontakten med internet. Så snart anslutningen återupptas visas ett meddelande högst uppe på skärmen som informerar om att en online-anslutning till Quria finns tillgänglig igen, och du kan klicka på en länk i meddelandet för att återgå till normalt läge.

Förinställd lånetid i Quria är 28 dagar. Du kan konfigurera en regel på nivån konsortium om du önskar en annan lånetid. I offline-läget anger eller skannar du lånekort och streckkoder på samma sätt som i normalt läge, och du kan även ändra den föreslagna lånetiden om du vill.

Det går att skriva ut kvitto när utlånet har slutförts.

Transaktionerna som gjorts i offline-läget finns samlade under Admin/Exekverade jobb på sidan Inställningar.

Tips vid hantering av Quria offline på delade datorer

Eftersom offline-transaktionerna lagras per inloggad Windows-användare finns det flera lösningar som kan tillämpas för att undvika problem som har att göra med att olika användare loggar in och skapar offline-transaktioner som senare måste synkroniseras av respektive användare. Rådfråga gärna er IT-avdelning om hur lagring och synkronisering av applikationsdata i webbläsaren kan hanteras.

Du kan skapa ett bokmärke i din webbläsare till Qurias offline-gränssnitt: https://*customer*.quria.axiell.com/frontend/*tenantid*/content/offline.html

När offline-läget inträffar öppnar du webbläsaren och går till bokmärket för Quria offline och utför lån härifrån.

Om internetuppkopplingen upprättas på nytt kommer lånen att synkroniseras automatiskt.

Om Quria fortfarande är offline när biblioteket stänger för dagen kan du stänga av datorn. Nästa dag loggar du in igen med den Windows-/domänanvändare som användes igår, så startas synkroniseringen automatiskt. Om internetanslutningen fortfarande inte fungerar fortsätter du att arbeta i offlineläge.

Offline-bokmärket i webbläsaren kan också vara användbart om du till exempel startar datorn på morgonen och internetuppkoppling saknas eller om du behöver starta om datorn av någon anledning när internet ligger nere.