Användning av vårdnadshavare

Biblioteket kan vilja att unga låntagare tilldelas vårdnadshavare. En anledning kan vara att skapa möjlighet att skicka notifieringar till vårdnadshavare istället för till unga låntagare. Vårdnadshavaren kan göras ansvarig för räkningar i händelse av lån som inte lämnats tillbaka eller skador.

Konfiguration av vårdnadshavare består av en inställning för åldersgruppen som används för unga låntagare och några regelinställningar.

Notera:
Du måste markera åldersgruppen för unga låntagare med Vårdnadshavare för att regler angående vårdnadshavare ska få genomslag.

Aktivera användning av vårdnadshavare

Ett vanligt sätt att hantera unga låntagare på biblioteket är att använda olika åldersgrupper, till exempel Vuxen och Barn, där åldersgränsen för barn anger till exempelvis 15. Åldersgrupper skapas under Inställningar/Låntagare/Åldersgrupper.

 • För att aktivera användning av vårdnadshavare för åldersgruppen för unga låntagare, markerar du Vårdnadshavare för denna åldersgrupp.

Denna inställning gör att ett fält för vårdnadshavare visas när en ung låntagare skapas. I detta fall är det valfritt att ange en vårdnadshavare.

Göra koppling till vårdnadshavare obligatorisk

Utöver inställningen för vårdnadshavare för åldersgruppen, måste en regel konfigureras om du vill göra det obligatoriskt att ange en vårdnadshavare för låntagare som tillhör den valda åldersgruppen. Vårdnadshavaren kan inte själv tillhöra en åldersgrupp för vilken vårdnadshavare krävs.

 1. Välj Inställningar i huvudmenyn. Fliken Inställningar öppnas.
 2. Klicka på Regler under Circulation och notifieringar.
 3. Välj regeltypen Låntagarkontroll och regeln Vårdnadshavare krävs.
 4. Klicka på Lägg till regel.
 5. Ge regeln en beskrivning, till exempel Vårdnadshavare krävs. Tänk efter om rätt organisation redan är vald eller om du behöver ändra den, och om några andra inställningar behöver göras.
 6. Välj åldersgruppen som används för unga låntagare.
 7. Välj Ja för När ovanstående inträffar, så, och klicka på Spara.

Du ser nu din nya regel i översikten längst ner i fönstret.

Denna inställning gör det obligatoriskt att antingen koppla en ung låntagare till en vuxen låntagare som finns registrerad i Quria eller att ange en vårdnadshavares namn när en ung låntagare skapas.

När du ändrar en låntagare med en vårdnadshavare kan du ta bort kopplingen till vårdnadshavaren. I så fall kommer en varning att visas för kontot och i Cirkulera-fönstret.

Adressera notifieringar till vårdnadshavare

Utöver inställningen för vårdnadshavare för åldersgruppen, måste en regel konfigureras för att kunna skicka övertidsvarningar och påminnelser till vårdnadshavaren istället för till den unga låntagaren.

Följande exempel beskriver hur regeln Aktivera kravsteg anpassas, men konfigurationen är likadan för Aktivera övertidsvarning och Aktivera reservationsmeddelanden.

 1. Välj Inställningar i huvudmenyn. Fliken Inställningar öppnas..
 2. Klicka på Regler under Circulation och notifieringar.
 3. Välj regeltypen Cirkulationskontroll och regeln Aktivera kravsteg.
 4. Välj den befintliga regeln i översikten längst ner på sidan eller lägg till en ny regel.
 5. Under Ytterligare inställningar för regel, välj Vårdnadshavare som mottagare av notifieringar och klicka på Spara.

Beroende på hur vårdnadshavaren har angetts för den unga låntagaren, finns det tre olika sätt att skicka notifieringar till vårdnadshavare:

 • Den unga låntagaren är kopplad till en vuxen låntagare som är registrerad i Quria: notifieringar kommer att skickas till det namn och kontaktuppgifter som registrerats för vårdnadshavaren.
 • En vårdnadshavares namn har lagts till: notifieringar kommer att adresseras med vårdnadshavarens namn men skickas till kontaktuppgifterna som registrerats för den unga låntagaren.
 • Ingen vårdnadshavare har kopplats: notifieringar kommer att skickas enligt de kontaktuppgifter som registrerats för den unga låntagaren, men med tillägget “Till vårdnadshavare för”.

Se även: Övergång till ny åldersgrupp, Notifieringar till vårdnadshavare och Exempel - övertidsvarning och påminnelser