Reservationssamarbete

Det går att samarbeta kring reservationer inom en organisation av olika anledningar, till exempel:

 • Betjäna låntagare så snabbt som möjligt

 • Undvika onödiga transporter

 • Hantera en kombination av bibliotekstyper såsom skolbibliotek och folkbibliotek

Reservationssamarbete ställs in för respektive hämtställe. Det går till exempel att ange att vissa exemplartyper inte ska ingå i reservationssamarbetet.

Om det inte har ställts in några nivåer för reservationssamarbete för en enhet, innebär detta att alla exemplar oavsett vilken enhet de tillhör får lov att fångas in.

Notera:
Reservationsregler är överordnade inställningar för reservationssamarbete.

Reservationsnivåer

Reservationsnivåer används för att ange prioritet mellan enheter eller grupper av enheter. Din egen enhet ingår alltid i nivå 1. Titlar som tillhör nivå 1 fångas alltid in först - nivåerna under används endast om titeln inte finns på nivå 1.

Maximalt 9 nivåer kan definieras för varje enhet.

Exemplar hos enheter som inte ingår i någon nivå för reservationssamarbete för ett hämtställe kommer aldrig att fångas in för det hämtstället.

Ställa in reservationssamarbete

 1. Välj Inställningar i huvudmenyn.

 2. Klicka på Reservationssamarbete under Cirkulation och notifieringar.

 3. Välj den enhet som du vill konfigurera och klicka på Lägg till inställningar för den här enheten.

 4. Klicka på Ändra för Nivå 1 och lägg till enheter där bestånd ska fångas in för reservationer i första hand.
  Du ser att enheten som du konfigurerar redan ingår i Nivå 1.

 5. Klicka på Ändra för Nivå 2 och lägg till enheter där bestånd ska fångas in för reservationer om titeln inte finns på Nivå 1.

 6. Fortsätt och lägg till maximalt 9 nivåer för reservationssamarbetet.

Åsidosätta nivåer för reservationssamarbete

Det går att åsidosätta nivåerna i reservationssamarbetet och fånga in exemplar på vilken nivå som helst inom reservationssamarbetet. Till exempel kan en reservation som inte kunnat genomföras efter en viss till eskaleras genom att man markera Åsidosätt nivåer för samarbete eller Fånga in från valfri enhet (manuell hantering). Denna funktion aktiveras genom en särskild behörighet för Samlingar.

Reservationer i Arena

Om reservationssamarbete har konfigurerats kommer endast titlar med bestånd tillgängligt på nivåerna som angetts för denna enhet att kunna reserveras från Arena.