Konfiguration av metadata och exemplar

På sidan Inställningar, under Inställningar/Metadata och exemplar, kan du visa och göra inställningar som har att göra med exemplar. Exemplarstatusar och -typer konfigureras på nivån kontoorganisation.

Exemplarstatusar

Några statusar kan läggas till manuellt (till exempel när ett exemplar är borttappat). Ett exemplar med en manuellt satt status kan inte reserveras, visas inte som tillgängligt i den publika portalen och finns inte tillgängligt i plocklistan. När ett exemplar med en manuellt satt status återlämnas, lånas ut eller förnyas, rensas dess status.

  1. Klicka på Lägg till status för att lägga till en ny status, som kan användas när du ändrar ett exemplar.

Några statusar sätts av systemet (till exempel Utlånad och På väg). Systemstatusarna visas i transaktionsloggen och på ett antal andra ställen.

Exemplartyper

Kontoorganisations exemplartyper. Exemplartyperna används främst för att ställa in olika regler för olika typer, såsom olika låneperioder. Du kan ange en exemplartyp som förvald kategori för inkommande fjärrlån.

Vilken typ som helst kan anges som Referens. Detta innebär att exemplar av denna typ kommer att visas som Endast referens i den publika portalen, till exempel Arena.

  1. Klicka på Lägg till typ för att lägga till en ny exemplartyp.

Anskaffningsmetoder

Det går att konfigurera anskaffningsmetoder för att ange hur exemplar har erhållits, t ex som gåva, deposition eller byte. Om du har konfigurerat anskaffningsmetoder, kan du välja dessa när du lägger till eller ändrar exemplar och rekvisitioner, och även använda dem i rapporter.

Metadataleverantörer

Metadataleverantörer för alla organisationer. Denna funktionalitet är förberedande för kommande utveckling och används inte än.

Manifestationstyper

Manifestationstyperna och deras koder visas.

Fiktivt bestånd måste skapas för manifestationer utan bestånd för att låntagare ska kunna hitta dessa poster även i filtrerade sökningar (t ex via utökad sökning) i en publik portal såsom Arena..

Du kan bestämma om exemplar av vissa manifestationstyper, t ex e-böcker och e-ljudböcker ska skapa fiktivt bestånd i den publika portalen.

  1. Klicka på en manifestationstyp i listan och markera Skapa fiktivt bestånd automatiskt i publik portal.