Integrationsinställningar

BaseBibliotek

Dessa inställningar används för tillfället endast av norska kunder.

Metadata Update Service

Integrationen Metadata Update Service gör det möjligt att hämta metadata från Libris. Samtliga inställningar görs på nivån kontoorganisation eller enhetsgrupp i Quria.

Integrationsnyckel

Mappning/beskrivning

format MARC_XML_BASE64
libris.from_utc_time yyyy-mm-ddThh:mm:sssZ. Exempel: 2021-03-25T15:00:00.001Z
libris.sigel Bibliotekssigel, hittas via biblioteksdatabasen.libris.kb.se. Exempel: Sob för Sollentuna. Det går att lägga in flera sigler för hämtning av katalogposter. Separera dem med kommatecken i så fall.
libris.library name Biblioteksnamn, hittas via biblioteksdatabasen.libris.kb.se. Exempel: Sollentuna bibliotek
libris.clientId Definieras av Libris
libris.clientSecret Definieras av Libris

SBD

SBD-integrationen gör det möjligt att hämta filer från SBD.bibliotheksservice ag baserat på EAN- eller fraktsedelsnummer. Integrationsnycklarna nedan används i Quria.

Integrationsnyckel

Mappning/beskrivning

customer Kundnummer
username Användarnamn
password Lösenord

SEPA

Single Euro Payments Area (SEPA) används för banköverföringar som anges i Euro. Samtliga inställningar görs på nivån enhetsgrupp i Quria. Integrationsnycklarna nedan används i Quria.

Integrationsnyckel

Mappning/beskrivning

BIC Bibliotekets bankkonto-BIC.
IBAN Bibliotekets bankkonto-IBAN .
accountName Bibliotekets namn (maximalt 70 tecken).
initiatingParty Anger varifrån filen har kommit.
patronCardLength Används som del av inställning av PaymentId för information om Direct Debit Transfer. PaymentId består av organisationskoden och lånekortsnumret i formatet organisationskod / lånekortsnummer. Lånekortsnumret omges av nollor för att uppnå rätt längd. Sätts till 0 om ingen utfyllnad önskas.
paymentId Identifierar betalningsmottagaren (biblioteket). Denna parameter är även känd som Creditor Identification Number.
privateId Används som del av Creditor Scheme Id.

Integration med affärssystem

Visma

Quria kan kommunicera med Visma för utbyte av information angående räkningar. Inställningar för Visma läggs till på nivåerna kontoorganisation eller enhetsgrupp. Integrationsnycklarna nedan används i Quria.

Integrationsnyckel

Mappning/beskrivning

service.userName Användarnamn i Visma-systemet
externalSystem Om denna är vald så är integration med Visma aktiverad. Inställning på nivån kontoorganisation i Quria.
division Inställning på nivån kontoorganisation i Quria. (endast siffror)
commodityNumber.billAdminFee Kontonummer för hantering av bibliotekets räkningar och krediter i bibliotekets affärssystem. Inställning på nivån kontoorganisation i Quria. (endast siffror)
profile Om angiven, så används den för orderLine.profile. Om denna inte ska användas, ange n/a för att skicka tomt värde till Visma.
orderRef Om angiven så används den för orderLine.orderRef. Om denna inte ska användas, ange n/a för att skicka tomt värde till Visma.
service.url Sökväg till Visma-systemet.
service.password Lösenord i Visma-systemet
company Inställning på nivån kontoorganisation i Quria. (endast siffror)
principalNumber Inställning på nivån kontoorganisation i Quria. (endast siffror)
commodityNumber.billReplacementCharge Kontonummer för hantering av bibliotekets räkningar och krediter i bibliotekets affärssystem. Inställning på nivån kontoorganisation i Quria. (endast siffror)
yourRef Om angiven, så används den för orderLine.yourRef. Om denna inte ska användas, ange n/a för att skicka tomt värde till Visma.

Agresso

Dessa inställningar är ännu inte i bruk.