Skuldpåminnelser

Om en låntagare har obetalda skulder över ett bestämt belopp kan du definiera skuldpåminnelser efter en viss tid. Upp till fyra skuldpåminnelser, med eller utan administrationsavgift, kan genereras innan en räkning skapas.

Notera:
Om det finns obetalda medlemskapsavgifter så ingår dessa inte i Qurias skuldpåminnelser. Dessa avgifter måste hanteras separat.

Endast en serie skuldpåminnelser per låntagare och enhetsgrupp kan pågå vid samma tillfälle. Om låntagaren betalar en del av skulden så att det totala beloppet understiger det belopp som satts för att utlösa skuldpåminnelser, kommer dessa påminnelser inte att skickas ut mer.

Eventuella administrationsavgifter för skuldpåminnelser kommer att läggas till totalbeloppet för den pågående skuldpåminnelsen.

Regler för skuldpåminnelser kan endast konfigureras på kontoorganisations- eller enhetsgruppsnivå. (Notera att om konfigureringen görs på kontoorganisationsnivå, kommer notifieringarna ändå att göras på enhetsgruppsnivå, vilket innebär att olika skuldpåminnelser kommer att skickas per enhetsgrupp om låntagaren har skulder i olika enhetsgrupper.)

Följande behöver fastställas för skuldpåminnelser; varje moment beskrivs närmare längre ner:

 • Aktivering av skuldpåminnelser
 • Lägsta skuldbelopp för att aktivera skuldpåminnelser
 • Om en administrationsavgift ska utgå för skuldpåminnelser
 • När och hur skuldpåminnelser ska skickas ut
 • Meddelandetexter för skuldpåminnelser
 • Om låntagare med skuldpåminnelser ska spärras i Quria
 • Inställning av ett schemalagt jobb för skuldpåminnelser
 • Längsta övertidsperiod för skuldpåminnelser

Aktivera skuldpåminnelser

Skuldpåminnelser aktiveras under Inställningar/Inställningar/Cirkulation och notifieringar/Regler.

 1. Välj Cirkulationskontroll/Aktivera skuldpåminnelse.
 2. Välj Skuldpåminnelse 1.
 3. Klicka på Lägg till regel.
 4. Ge regeln en beskrivning och ange villkoren som gäller för den. Obligatoriska fält är markerade med en asterisk.
 5. Välj Ja för När ovanstående inträffar, så.
 6. Bestäm om notifiering via e-post eller utskrift ska förhindras samt om låntagaren eller vårdnadshavaren (om tillämpligt) ska notifieras.
 7. Klicka på Spara.

Fortsätt med att lägga till skuldpåminnelse 2, 3 och 4, samt räkning, om du vill använda alla de nivåerna.

Fastställa lägsta skuldbelopp

Det lägsta beloppet som ska aktivera skuldpåminnelser ställs in under Inställningar/Inställningar/Cirkulation och notifieringar/Regler.

 1. Välj Antal/Lägsta totalsumma för skuldpåminnelse .
 2. Klicka på Lägg till regel.
 3. Ge regeln en beskrivning och ange villkoren som gäller för den. Obligatoriska fält är markerade med en asterisk.
 4. Ange det lägsta totalbeloppet som ska generera skuldpåminnelser.
 5. Klicka på Spara.

Fastställa administrationsavgift för skuldpåminnelser

Administrationsavgift en ställs in under Inställningar/Inställningar/Cirkulation och notifieringar/Regler.

 1. Välj Allmänna avgifter/Avgift för skuldpåminnelse/Skuldpåminnelse 1.
 2. Klicka på Lägg till regel.
 3. Ge regeln en beskrivning och ange villkoren för avgiften. Obligatoriska fält är markerade med en asterisk.
 4. Ange avgiften för skuldpåminnelse.
 5. Klicka på Spara.

Fortsätt med att lägga till administrationsavgifter för skuldpåminnelse 2, 3 och 4, samt räkning, om du vill använda alla de nivåerna.

Fastställa tidsperiod för skuldpåminnelser

 1. Välj Perioder/Skuldpåminnelse/Skuldpåminnelse 1.
 2. Klicka på Lägg till regel.
 3. Ge regeln en beskrivning och ange villkoren som gäller för den. Obligatoriska fält är markerade med en asterisk.
 4. Ange efter hur många dagar som den första påminnelsen ska skickas ut.
 5. Klicka på Spara.

Skuldpåminnelse 1 kommer endast att skickas ut om skuldbeloppet är uppnått och om det ingen annan serie av skuldpåminnelser har påbörjats.

Fortsätt med att lägga till tidsperioder för skuldpåminnelse 2, 3 och 4, samt räkning, om du vill använda alla de nivåerna. Antalet dagar är lika med dagar som gått sedan den förra påminnelsen skickades ut plus det totala antalet dagar för föregående påminnelsenivåer, till exempel: om påminnelse 1 skickas efter 100 dagar och påminnelse 2 ska skickas efter ytterligare 28 dagar, så skickas påminnelse 2 ut efter 128 dagar.

Meddelandetexter för skuldpåminnelser och -räkningar

Meddelandetexter behövs för att användas till skuldpåminnelser och dessa anges på kontoorganisations- eller enhetsgruppsnivå. Detta görs under Inställningar/Inställningar/Cirkulation och notifieringar/Meddelandetexter.

 1. Välj Skuldpåminnelse (inklusive nivå) och Skuldräkning som Meddelandetyp, E-post eller Utskrift som sändmetod, rätt nivå i organisationen samt språk för påminnelserna.
  Du kan klicka på en befintlig meddelandetext i listan för att kontrollera att texten passar.
 2. För att lägga till en anpassad text, klickar du på Lägg till anpassad text.

Skuldpåminnelser och -räkningar för utskrift visas under Låntagare/Notifieringar.

 1. Välj Skuldpåminnelse (inklusive nivå)/Skuldräkning och rätt enhet.
 2. Klicka på Skriv ut för alla påminnelser och räkningar som du vill skriva ut.

Spärra låntagare med skuldpåminnelser

Låntagare med skuldpåminnelser kan spärras från att reservera och låna exemplar under Inställningar/Inställningar/Cirkulation och notifieringar/Regler.

 1. Välj Låntagarkontroll/Spärr vid skuldpåminnelse/Skuldpåminnelse eller Räkning.
 2. Klicka på Lägg till regel.
 3. Ge regeln en beskrivning och ange villkoren som gäller för den. Obligatoriska fält är markerade med en asterisk.
 4. Välj Ja för att spärra att låntagare med räkningar reserverar och lånar exemplar.
 5. Lägg till ett meddelande om du vill.
 6. Klicka på Spara.

Inställning av ett schemalagt jobb för att generera skuldpåminnelser

Skuldpåminnelser och skuldräkningar generas med hjälp av ett schemalagt jobb.

Se även: Notifieringar

Fastställa längsta övertidsperiod för skuldpåminnelser

 • Enligt grundinställningen undantas påminnelser som är äldre än 730 dagar från skuldpåminnelser. Du kan ändra denna inställning under Systeminställningar.
 • Se även: Systeminställningar