Koppling mellan Quria och externa system

Utöver att utbyta information med en publik portal där låntagare kan använda bibliotekssystem kan Quria kopplas till ett antal olika system av olika anledningar såsom orderhantering och import av metadata.

Se även: Konfiguration av kringutrustning och integration och Externa källor