Spårning av användaråtgärder

Ändringar i systemet som initieras av användare kan spåras och visas. Denna funktionalitet kallas vanligen verifieringskedja eller audit trail.

Spårade ändringar finns tillgängliga för många entiteter i Quria och nås via en ikon (en liten klocka med en pil) högst uppe i dialogerna för de användare som tilldelats behörigheten Spåra ändringar.

Loggen öppnas i en ny flik med information om vem som la till eller ändrade uppgifter, när det hände och vilken typ av uppgifter det är. Automatiska uppdateringar av uppgifter som triggas av systemfunktioner listas också.

Åtgärder och egenskapsnamn visas endast på engelska.

För tillfället kan maximalt 1000 händelser redovisas för en viss entitet. De senaste händelserna listas.