Låna om exemplar

Du skannar exemplarens streckkoder i fönstret Låna om. Klicka på Låna om eller tryck på Enter en gång för att låna om alla exemplaren i listan, även om det finns regler som förhindrar omlån. Om det finns regler som nekar till omlån kommer en bekräftelse att visas där du får frågan om du vill förnya samtliga lån. Om det inte finns några regler som förhindrar omlån kommer alla omlån att utföras utan ytterligare hantering.

The check-out window

1 Sökfält

Här söker du efter exemplar genom att skanna eller skriva exemplarnumret.

2 Nytt förfallodatum Om du vill kan du ange ett visst förfallodatum för samtliga exemplar.
3 Inskannade exemplar

Genom att klicka på x tas detta exemplar bort från listan. Använd kontextmenyn för att ändra förfallodatum för ett visst exemplar. Det går att öppna fönstret med låntagardetaljerna eller verket genom att klicka på låntagaren eller titeln direkt i listan. Klicka på fäll ut-ikonen för att visa exemplardetaljerna.

4 Låntagare

Alla unika låntagare som behandlas i den pågående omlånesessionen listas var för sig. På så vis kan du öppna låntagarinformationen även efter att omlånen avslutats. Det går att öppna låntagardetaljerna genom att klicka på låntagaren direkt i listan.

Respons beträffande genomförda transaktioner visas efter att du har klickat på Låna om. Du kan fälla ut eller fälla ihop information med hjälp av pilen. Kvitton kan skrivas ut eller skickas som e-post. En förvald inställning kan göras för varje cirkulationsställe, men du kan alltid välja eller välja bort utskrifter eller att skicka e-post här. Utskriften och/eller att skicka e-post påbörjas när du stänger fönstret Låna om.

Om du vill låna om exemplar utan fysisk tillgång till exemplaren kan du öppna fönstret Låna om från låntagardetaljerna där alla lån för aktuell låntagare listas. Du kan låna om alla titlarna genom att trycka på Enter en gång. Det innebär att även om det inte finns regler som förhindrar omlån måste du trycka på Enter för att låna om, och får därmed en mer kontrollerad process.

Tvinga ett omlån

Om det finns exemplar som inte får lånas om i den pågående sessionen visas ett fönster där du kan välja att antingen bara låna om exemplar där det inte finns några regler som förhindrar omlån, eller att åsidosätta regeln och låna om ändå.