Boken kommer

Boken kommer är ett sätt att låta den som inte kan besöka biblioteket ändå ta del av bibliotekets tjänster. Boken kommer omfattar lagring av lånehistorik, varningar beträffande tidigare lån vid utlån eller reservation samt möjlighet att söka i låntagares lånehistorik för att kunna hjälpa till med att välja titlar som passar låntagarens preferenser.

Lånehistoriken lagras på titelnivå - inte exemplarnivå. Att använda Boken kommer bestäms via låntagarkategorier. Lånehistorik kommer att sparas för alla låntagare som tillhör en Boken kommer-kategori.

Notera:

Om du avmarkerar Boken kommer för en låntagarkategori kommer all lånehistorik för alla låntagare som tilldelats denna kategori att raderas (förutom i de fall där låntagaren har valt att lånehistorik ska sparas). Det samma gäller om du ändrar en låntagares kategori till en icke-Boken kommer-kategori. I båda dessa fall kommer det att visas en varning som du får bekräfta.

Låntagarna måste välja att visa lånehistorik i Arena för att själva kunna se lånehistoriken i Arena, och de kommer endast att se lån från och med denna tidpunkt - inte tidigare lånehistorik.

Tillgång till låntagarnas lånehistorik bestäms av behörigheten Visa lånehistorik under Låntagare.

Se även: Låntagarkategorier and Lista över alla behörigheter/roller