Återlämna exemplar

Du skannar exemplar i fönstret Återlämna. Klicka på Återlämna eller tryck på Enter en gång för att lämna tillbaka exemplaren i listan.

The check-out window

1 Respons på transaktioner

Genomförda transaktioner visas här. Responsen finns kvar även om du fortsätter att arbeta i fönstret (nya transaktioner läggs till i listan). Du kan fälla ut eller fälla ihop information med hjälp av pilen.

Kvitton kan skrivas ut eller skickas som e-post. En förvald inställning kan göras för varje cirkulationsställe, men du kan alltid välja eller välja bort utskrifter eller att skicka e-post här. Utskriften och/eller att skicka e-post påbörjas när du stänger fönstret Återlämna.

2 Sökfält Här söker du efter exemplar genom att skanna eller skriva exemplarnumret.
3 Returdatum

Du kan ange ett visst datum för alla exemplar om du vill. Det kan vara användbart om det till exempel finns ett bokinkast som inte tömts på ett tag.

4 Inskannade exemplar

Alla exemplaren i listan kommer att lämnas tillbaka. Om det finns några noteringar för exemplaren visas de också. Klicka på fäll ut-ikonen för att visa exemplardetaljerna. Använd kontextmenyn för att ändra returdatum för ett visst exemplar. Genom att klicka på x tas detta exemplar bort från listan.

Det går att öppna låntagardetaljerna genom att klicka på låntagaren direkt i listan.

5 Låntagare

Alla unika låntagare som behandlas i den pågående återlämningssessionen listas var för sig. På så vis kan du öppna låntagarinformationen även efter att återlämningen avslutats.

Notera:

Utgående fjärrlånereservationer “lånas ut” via fönstret Återlämna. Funktionen Skicka till bibliotek aktiveras när du skannar ett utgående fjärrlån i fönstret Återlämna. Detta gäller för alla lån till låntagare som tillhör en låntagarkategori som markerats som Bibliotek utgående fjärrlån. I dessa fall finns det ingen anledning att söka efter en låntagare med hjälp av till exempel ett lånekort för att genomföra ett vanligt utlån.