Använda åldersgrupper i rapporter

Det kan vara användbart att skapa rapporter som där åldersgrupper istället för låntagarnas ålder ingår.

Åldersgrupperna inom statistik är avsedda just för statistik och har ingenting att göra med de åldersgrupper för låntagare som skapas under Inställningar och används i regler.

Skapa åldersgrupper för statistik

För att skapa åldersgrupper endast avsedda för statistikändamål:

  1. På sidan Statistik, välj fliken Inställningar.
  2. Klicka på Åldersgrupper och Lägg till grupp.
  3. Lägg till grupper som du vill använda för att gruppera dina data - du lägger bara till åldern att börja vid - åldern att sluta vid blir enligt startåldern för nästa åldersgrupp.

Skapa en rapport där åldersgrupper ingår

  • När du har skapat åldersgrupper för statistik, kan du exempelvis skapa en rapport av typen Händelser där du använder datakällan Cirkulation och Utlån som händelse. Lägg sedan till Åldersgrupp, låntagare som datagrupp, första nivån.

Du kan nu skapa en rapport där du ser antal utlån för varje åldersgrupp.