Årsskifteskörningar

I slutet av året kan du göra årsskifteskörningar för inköp och tidskrifter.

För inköp kan du överföra eventuella oavslutade rekvisitioner och beställningar från innevarande år till nästa år.

Om det inte finns budgetperioder angivna för nästa år, skapas dessa automatiskt med samma belopp som innevarande år. För att ändra beloppen krävs manuell hantering.

För tidskrifter kan du skapa utgivningsplaner för nästa år. När du gör årsskifteskörningen för tidskrifter kommer utgivningsplaner att skapas med samma mönster som innevarande år. Det kan hända att du behöver anpassa planerna manuellt om det finns avvikelser i utgivningsmönstret för vissa tidskrifter.

Verktygen för årsskifteskörning finns under Inställningar/Admin/Inköp och tidskrifter.